Lịch sử hình thành

Lê Nam có ý tưởng xây dựng một cộng đồng SEOer tại Việt Nam và sau này sẽ trở thành VietMoz. Lê Nam thiết lập nền tảng định hướng cho VietMoz.
Tháng 10
2010
Nguyễn Ngọc Phương bắt đầu làm việc với Lê Nam. Nguyễn Ngọc Phương phụ trách phát triển kỹ thuật.
Tháng 11
2011
Lê Nam quyết định nghỉ việc tại tập đoàn công nghệ HTP Việt nam Lê Nam quyết định dành tất cả thời gian của mình xây dựng VietMoz.
Tháng 11
2011
Lê Thu Minh gia nhập VietMoz Lê Thu Minh phụ trách dịch thuật
Tháng 12
2012
Tổ chức VietMoz được thành lập
3105
2012
Top