Offline Hướng dẫn sử dụng công cụ Adwords Editor

demo trading Để trở thành nhà quảng cáo chuyên nghiệp chắc chắn bạn khồng thể bỏ qua công cụ hữu ích và vô cùng tuyệt vời này. Đó chính là công cụ Adwords Editor.

كيف تربح المال مع الأسهم Giới thiệu công cụ Adwords Editor

  1. Chỉnh sửa một cách nhanh chóng hàng loạt cài đặt trên tài khoản.
  2. Nhập và xuất các tệp lên tài khoản một cách nhanh chóng
  3. Quản lý và cập nhật nhiều tài khoản cùng lúc.
  4. Tìm kiếm, thay thế và chỉnh sửa văn bản hàng loạt quảng cáo, nhóm quảng cáo và các chiến dịch.
  5. Sao chép hoặc di chuyển các mục trong tài khoản.
  6. Hoàn tác các thao tác thay đổi trong khi chỉnh sửa chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo.
  7. Thực hiện xem trước, rà soát hàng loạt các thay đổi trước khi up lên tài khoản.
  8. Thực hiện mọi thao tác ngay cả khi ngoại tuyến.

SAVES MONEY