Tin tức

Almost all SEO begins with keyword research. Understanding what people are searching for, and how many people are searching, helps to form a solid content strategy.

Beyond the basics, keyword research encompasses many more advanced considerations, including SERP features, keyword intent, competitive analysis, and even internationalization.

Below, you’ll find the latest Moz posts on keyword research. We’ve also included links to a few of our top keyword research resources to help your SEO journey.

Bài viết nổi bật

VietMoz - Đào tạo SEO, thiết kế web, Facebook marketing

46 thử nghiệm tốt nhất về trang đích giúp tăng 40% tỷ lệ chuyển đổi trên trang

Các thử nghiệm về trang đích là một trong những chiến dịch để kiểm tra xem thử nghiệm nào sẽ mang lại hiệu quả về chuyển đổi tốt hơn. Tuy nhiên, một số người lại không có nhiều thời gian hay nguồn lực để thực hiện các thử nghiệm về trang đích. Vì vậy, bài viết này cung cấp những ý tưởng thử nghiệm cụ thể để bạn có thể thử áp dụng cho trang đích của mình.
VietMoz - Đào tạo SEO, thiết kế web, Facebook marketing

Hướng dẫn sử dụng Schema markup hiệu quả nhất dành cho người mới

Hiểu một cách đơn giản nhất, dữ liệu có cấu trúc là thông tin được định dạng theo cách có thể được hiểu một cách phổ biến. Đối với các website, dữ liệu có cấu trúc giúp cho công cụ tìm kiếm có thể dễ dàng cho biết một trang nói về nội dung gì và các thành phần khác nhau trên trang đó. Từ đó cho phép công cụ tìm kiếm trả về kết quả hữu ích hơn với truy vấn của người dùng.